Welcome to Otaku-Ramen

บริการจัดเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม
สนใจติดต่อ คุณญาติกา 089-513-7972

พิเศษรับฟรี บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ร้าน Otaku Shabu & Sushi
เมื่อสั่งอาหารจัดงานเลี้ยงตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป